5 tipů podle čeho vybrat kosmetický balíček?

Vánoce nám kle­pou na dveře a jeden z oblíbených dárků, které jsem dostá­vala byl kos­met­ický balíček. Bohužel něk­terý z balíčků ve finále neudělali radost, ale spíše starost, pro­tože ačko­liv byli vybrány z určité lásky, tak zrov­na pro mě úplně vhod­né nebyli a čas­to končili, jako čis­tiče bot.

Podle čeho vybrat kos­met­ický dárek?

1.JAKÝ TYP PLETI OBDAROVANÝ MÁ?

Je to důležité, pro­tože špat­ně zvolená kos­meti­ka může obdarovaného pře­sušo­vat nebo poškodit jeho pleť a to určitě nechcete.

2. KOLIK LET JE OBDAROVANÉMU?

Něco jiného bude řešit zrale­jší pleť, kdy hlavní účinky kos­metiky jsou zaměřené na anti-aging.

Zatím­co mladistvá pleť bude chtít řešit více hydrat­aci, svěžest.

3. MÁ DOTYČNÝ PROBLÉM S PLETÍ?

V pří­padě, že dotyčný řeší nějaký prob­lém, tak bych kos­met­ický balíček vyřadi­la, pro­tože je možný, že už má nějaký plán se svo­jí kos­metičk­ou, der­ma­toložk­ou  a váš balíček by do toho hodil tzv. vidle.

4. PREFERUJE PŘÍRODNÍ KOSMETIKU? SLOŽENÍ KOSMETIKY?

Otáz­ka jestli čistě přírod­ní nebo mu nevadí chemické výrobky? Upřím­ně nejsem zastáncem žád­né strany, ale respek­tu­ji rozhod­nutí, kdy něk­do prefer­u­je jen čistě přírod­ní kos­metiku, ale při výběru už koukám na složení.

Samozře­jmě složení neč­tu celý, ale na začátku by měla obsa­ho­vat olej.

MÁ MÍT: olej( avoká­dový, olivový, rostlinný)

NESMÍ MÍT: vazelínu (Petro­la­tum) nebo parafínový olej (Paraf­finum liq­uidum). Důvod je ten, že na pleti vytvoří neprodyš­nou vrstvu, která způ­sobí zanášení pórů a jejich pří­pad­né zanícení.

5.CENA

Jed­ná se o inves­ti­ci dlouhodobou?

K čemu je výrobek určen?

Jak dlouho výrobek vydrží?

Musí opako­vat nákup nebo se jed­ná o kůru?

To vše a mno­hem víc se objeví i v ceně a nevěřím, že čím dražší výrobek mám tím je kvalitnější.

Čas­to platíme rekla­mu, mar­ket­ing, jméno značky a fakt tohle chcete platit?

Těch otázek je mno­hem víc, ale jen jsem nastíni­la 5 zák­lad­ních otázek při výběru kos­metiky, který by Vám měli pomoc při výběru kos­met­ick­ých dárků.

S lásk­ou a přáním hezkých svátků.

Lenka

 

Jsme dvě kamarádky, které baví naslouchat si, pečovat o sebe a rozmazlovat se. Náš příběh si můžete přečíst zde>>
Komentáře