6 nejčastějších chyb v péči o pleť

Rad a tipů jak by jsme se měli o svou pleť správně starat je spous­ta. Najdete si to všude na inter­ne­tu. Já vám chci při­blížit ty nejzásad­nější z nich na které nes­míme zapomínat.

Jdeme na to děvčata 🙂

 

Nepoužíváte krém s SPF ochranou

Ten­to bod se zmiňu­je vel­mi čas­to, ale holky vy na něj zapomínáte. Ať je zima nebo léto musíme svou pleť chránit. Je to také pre­vence vrásek a hyper­pig­men­tace. Krém se nanáší na obličej, krk a dekolt. Také jej můžeme použí­vat i na hře­by ruky.

 

O pleť se sklony k akné peču­jete ste­jně jako v pubertě

Akné či pupínky jsou v dospělosti způ­sobeno z jiných důvodů než ve vašem pubertál­ním věku. Jinak se stará o pleť v pubertě a jinak zase v dospělosti. Pleť v dospělosti, která má akné postrádá hydrat­aci. Pro­to se vyvaru­jte přípravkům, které obsahu­jí alko­hol a zkuste se zaměřit na přípravky, které jsou urče­ny na prob­lem­at­ick­ou pleť.

 

Nečistíte mobil ani neměníte ložní prádlo

Věřili byste tomu, že dis­pelj mobil­ního tele­fonu je plný bak­ter­ií. Ano oprav­du je i když si jej pravidel­ně čistíte. V průběhu dne na něj prostě šaháte špinavý­ma ruka­ma a ty bak­terie při tele­fonování se dostanou na pleť a později vám to způ­sobí nepří­jem­nos­ti. Dez­in­fiku­jte  a čistěte dis­pelj mobilu častěji.

To samé máme s ložním prádlem. Spíše přes­něji s polštářem. Kdo oprav­du hod­ně trpí na akné měl by polštář měnit klid­ně už po týd­nu, aby se vyvaroval bak­ter­iím, které na něm ulpí.

 

Používáte mno­ho kos­met­ick­ých přípravků

I přesto, že pravidel­ný režim v péči o pleť přináší své ovoce, někdy to s tou péči pře­háníme.  A používáme jich tolik, že to spíše pleti ubližuje.

Je dobré znát svůj typ pleti a podle toho kupo­vat přípravky. S tím to vám poradí Lenka Tolarová naše kosmetička.

 

Pleť dostatečně nehydratujete

Jak jsem zmiňo­vala už výše tak s přibý­va­jícím věkem kvali­ta pleti sláb­ne. Začí­na­jí se objevo­vat první vrásky, pleť je více suchá, někdy máte i šupinky. Je potře­ba pleť dostatečně hydra­to­vat a to i ať už máte jakýko­liv typ  pleti. Pleť si omladíte a bude vypa­dat šťav­natě. Dobrým pomoc­níkem jsou tře­ba přípravky, které obsahu­jí kyselin hyaluronovou.

 

Správná živ­o­to­sprá­va je základ

Aby vaše pleť byla dostatečně hydra­tová­na je tře­ba dodržo­vat pit­ný režim. Nes­tačí jen krémy, ale i pit­ný režim je důležitý.

Také by jste měli do svého jídel­níčku zařa­dit ovoce, zelen­inu a dbát na kval­it­ní spánek. Samozře­jmě i pohyb je v tom­to pří­padě důležitý.

 

Dbe­jte na to ať si vytvoříte své návyky, které budou součástí péče o pleť a tělo. jsou velice důležité.

Jsme dvě kamarádky, které baví naslouchat si, pečovat o sebe a rozmazlovat se. Náš příběh si můžete přečíst zde>>
Komentáře