Řídíme se reklamou, aniž si to uvědomujeme

Před pár lety si známé zahraniční vyda­va­tel­ství necha­lo v České repub­lice udělat důk­lad­ný průzkum chování spotřebitelek v oblasti kos­met­ick­ých pro­duk­tů. Při­nes­lo to výsled­ky zají­mavé pro výrobce kos­metiky i jejich konzumenty.

První otáz­ka zněla, kos­metiku kterých značek považu­jí české ženy za nejlepší na světě. Podle odpovědí je to Chanel a Lancôme. Na druhou otázku, které pro­duk­ty od nich ženy pravidel­ně použí­va­jí, větši­na odpověděla, že kromě náhod­ně získaného vzorku nikdy žád­ný nevyzk­oušela. Zdán­livý para­dox nám pomůže osvětlit odpověď na další otázku, které kos­met­ické značky ženy nejčastěji vída­jí v časopisech o módě. Jen tak z hlavy si na prvním místě vybav­i­ly právě Chanel a Lancôme. Jejich reklamy jsou v časopisech hned vepře­du, vidíme je dřív, než vůbec dojdeme ke stránce s obsahem.

Poučení: Pokud jste výrobce kos­metiky, inzeru­jte po dobu 60 let ve všech výz­nam­ných časopisech a vaše znač­ka se dostane do pod­vě­domí zákazníku :-)))))

Samozře­jmě nevěříme, že když  si koupíme krém za čtyři a půl tisíce, který propagu­je v reklamě Kaia Ger­ber (dcera mod­elky Cindy Cro­for­dove), stane se zázrak a my se ráno probudíme s dokon­alý­mi líc­ní­mi kost­mi. Něco v naší hlavě na to ale odmítá přis­toupit. Jen se s tím­to krás­ným obrazem zto­tožníme. Krém si nek­oupíme, pro­tože je to moc drahé a my musíme hlavně natanko­vat, nakoupit, zaplatit složenky a postarat se o děti.

V různých drogériích v České Repub­lice nakoupíme kval­it­ní výrobky za pár korun. A jak­mile dosáh­neme úroveň, kdy si můžeme dovolit koupit něco dražšího, tak si uděláme radost a ten zázrak si koupíme.

Celý ten mul­ti­m­il­iar­dový byznys s krá­sou je založen právě na tomh­le — na touze.

Čemu věříme

Část žen se dom­nívá, že kos­meti­ka prodá­vané v kamen­ných obchodech nebo par­fumer­iích prochází nějak­ou zvlášt­ní a pečlivou kon­trolou než ta, která je k mání pouze v e‑shopech. Také věříme, že vyšší kvali­ta a lep­ší účinky má kos­meti­ka, kter­ou nabíze­jí lékárny.

Ve skutečnos­ti muse­jí všich­ni výrob­ci pod­nikat podle ste­jné leg­isla­tivy a rozdíl mezi kos­metik­ou prodá­vanou v e‑shopu, Sephoře a lékárně je pouze v ceně za zal­is­tování. Když chcete  prodá­vat v drogérii, musíte zaplatit, a když v lékárně, tak ještě připlatit.

Pro malé značky s ruční výrobou je to vysoko nad finanční možnos­ti, nehledě na to, že nej­sou zásobováni v požadovaném obje­mu. To ovšem nic nevy­povídá o jejich kval­itě, ta je čas­to vyšší než u té etablo­vané kon­venční kos­metiky, kde se na surov­inách šetři, co to jde.

Také se čas­to setkáváme na sociál­ních sítích jako na face­booku, insta­gra­mu, twitru a jiných, kde se nabíze­jí spous­ta  kos­metiky z různých mul­ti­levlových společnos­ti MLM. Ale podle mé zkušenos­ti vím, že každá máme typ pleti, které nesvědčí určité tipy kos­metiky, ale zase na druhou stranu si můžete vybrat s nepře­berné nabíd­ky a tak vyzk­oušet více výrobku za zlomek ceny a hned zjistíte, co vám sedne.

Takže závěrem chci jen dodat, že né každá drahá kos­meti­ka je dobrá a né každá lev­ná kos­meti­ka je dobrá. Já raději prefer­u­ji zlatý střed.

Jsme dvě kamarádky, které baví naslouchat si, pečovat o sebe a rozmazlovat se. Náš příběh si můžete přečíst zde>>
Komentáře