Složení

Články pro štítek Složení
20.11. 2022

5 tipů podle čeho vybrat kosmetický balíček?

Vánoce nám kle­pou na dveře a jeden z oblíbených dárků, které jsem dostá­vala byl kos­met­ický balíček. Bohužel něk­terý z balíčků ve finále neudělali radost, ale spíše starost, pro­tože ačko­liv byli vybrány z určité lásky, tak zrov­na pro mě úplně vhod­né nebyli a čas­to končili, jako čis­tiče bot. Podle čeho vybrat kos­met­ický dárek? 1.JAKÝ TYP PLETI OBDAROVANÝ MÁ? Je to důležité, pro­tože špat­ně zvolená...

14.3. 2021

Jak se díváte na konzervanty v kosmetice?

Infor­ma­cí o různých pro a pro­ti najdete nepře­berné množství, ale nejdříve si ujas­níme: Co to konz­er­vant vůbec je? Použitý zdroj z wikipedie. Konz­er­vant je přírod­ní nebo syn­tet­ická chemická lát­ka přidá­vaná do pro­duk­tů jako jsou potraviny (označení E200 až E299), léči­va, barvy, bio­log­ické vzorky, dře­vo atd. k zabránění nežá­doucích chemick­ých přeměn nebo rozk­ladu mikro­biál­ním působením. Ať už používáte kos­metiku jak­ouko­liv VŠUDE BUDOU...