Toner není jen do kopírky

Narazi­la na slo­vo “TONER” a já si řekla, co je to za cizí slo­vo. Tohle neznám. Je mi jas­né, že spous­ta z vás určitě ví co to je, ale já za dobu čtyř let co se o sebe oprav­du starám, tak na toto slo­vo jsem narazi­la až před nedávnem.

A rozhod­la jsem se toto slo­vo prozk­oumat a zjis­tit k čemu se používá. Mys­lím si, že nejsem sama, komu toto slo­vo zamo­ta­lo hlavu. Takže jsem za vás začala trochu googlit a zjis­ti­la jsem pár věci.

Zjis­tili jsme, že vlast­ně mno­ho lidí stále netuší, co ton­er skutečně je. A má myl­né před­stavy o skutečném účelu toho­to zázračného produktu.

 

Jdeme na to.

Ton­ery se zaměřu­jí na hydra­tování a posílení ochran­né bar­iéry pleti, aby byla kůže hlad­ká a chráněná. Jsou velice šetrné a zaměřu­jí se na ochranu kyselého povlaku a zajištění hydrat­ace pleti. Býva­jí plné živin, které pleti pomáha­jí zadržo­vat vlhkost a ceramidy, které pomáha­jí vázat kožní buňky.

V min­u­losti byl ton­er považován za zbytečný, příliš svíral pokožku a neu­věřitel­ně vysušo­val, což rozhod­ně nevede k zářivé a zdravé pleti. V dnešní době ton­ery děla­jí pravý opak. „Obvyk­le obsa­ho­valy vysoké kon­cen­trace alko­holu, které pomáhaly odstraňo­vat kožní maz z pokožky,“ říkáJoshua Zeich­n­er, ředi­tel kos­met­ick­ého a klin­ick­ého výzku­mu der­ma­tolo­gie v nemoc­ni­ci Mount Sinai v New Yorku.

Nejnovější gen­er­ace ton­erů má však něco více než jen „svíravé“ vlast­nos­ti, mno­ho z nich už alko­hol vůbec neob­sahu­je. V součas­né době jsou na trhu ton­ery, které se zabý­va­jí téměř každým prob­lémem s pokožk­ou a již se neomezu­jí pouze na léčbu akné a mast­né pleti.

Zák­lad je důk­lad­ně vyčis­tit pleť pomocí dvo­jitého čištění a poté použít ton­er jako první krok, který uzamkne v pokožce hydrat­aci, zavře póry a dokonale vyjas­ní pleť.

Co je to toner?

Ton­er vypadá jako voda a chová se jako voda, ale voda to oprav­du není. Záleží jaký ton­er si vyberete, ale může také obsa­ho­vat kyseliny, glyc­erin, antiox­i­dan­ty a pro­tizánětlivé látky.

Je to rych­le pronika­jící kapali­na, která pokožce okamžitě dodá hydrat­aci a pomůže odstran­it odumřelé buňky z povrchu kůže. Výsledek: šťav­natá a zářivá pokož­ka.

Vrací vaši pokožku zpět do jejího přirozeného kyselého stavu, odstraňu­je nečis­to­ty a pomáhá jí absorbo­vat další pro­duk­ty pro péči o pleť. Vaše pokož­ka je jako vysušená hou­ba. Pokud na křehk­ou suchou houbu vložíte sil­ný krém, nic se nes­tane. Pokud však namočíte houbu, krém se snáze vsákne. Z toho plyne, že ton­er je zák­lad­ní staveb­ní kámen v péči o pleť a s ním lépe vstře­bává séra a krémy.

Kdy ho použít?

Doporučujeme zahrnout toner do každodenní i noční péče o pleť . Chcete-li získat lepší výsledky, měly byste použít toner po dvojitém čištění a exfoliaci. 

Důkladné očištění pomáhá odstraňovat špínu, make-up a odumřelé kožní buňky, aby se složky prospěšné pro pleť v toneru mohly dostat tam, kde je to potřeba.

Ton­er by se měl použít nejpozději min­u­tu po čištění. Víme, že to zní šíleně, ale vážně to pomáhá. Větši­na molekul proniká pokožk­ou lépe, když je mokrá, takže použití účin­ných látek ihned po očištění přináší lep­ší výsledky.

Po nane­sení toneru můžete pokračo­vat v aplikaci pro­duk­tů zaměřených na ošetření, jako jsou sérum, SPF a oční krém.

Jaký toner si vybrat?

Pokud máte velké póry – hlede­jte ton­er s alfa hydrox­yky­seli­na­mi, jako je kyseli­na glykolová. Aby se odstrani­ly odumřelé buňky, které se hro­madí kolem pórů.

Pokud máte citlivou pokožku – zvolte ton­er s botanika­mi uklidňu­jící­mi pleť.

Pokud máte pleť náchyl­nou k akné nebo mast­nou pleť – navrhu­jeme ton­er na bázi kyseliny salicylové.

Máte-li mat­nou pleť – sáh­něte po tonerech s přírod­ní­mi exfo­lianty, jako jsou výtažky z papá­je a kyseli­na mléčná, jsou skvělé pro roz­jas­nění pleti. Neberte ton­ery, kde je hlavní složk­ou alko­hol, ten zbytečně vysušuje.

Na suchou pokožku – platí fer­men­to­vané kvasinky a aminoky­seliny, jež pokožku hluboce hydratu­jí a vyživují.

Pokud máte zralou pleť – vyh­lede­jte ton­ery s antiox­i­dan­ty a hydratační­mi přísada­mi. Speci­fické hydratační složky zahrnu­jí glyc­erin, kyselinu hyaluronovou, růžovou vodu, sod­ný PCA a lecitin.

 

Takže závěrem bych řekla, že toner=tonikum, který je vždy důležitý pro vyrovnání Ph pleti. A používáme ji jako závěreč­nou čistící péči.

 

A co vy? Máte ho ve své den­ní ruti­n­ně také?

Jsme dvě kamarádky, které baví naslouchat si, pečovat o sebe a rozmazlovat se. Náš příběh si můžete přečíst zde>>
Komentáře