Pupínky, pupínky a zase ty pupínky.….

Dnes­ka bych se chtěla rozep­sat o moji zkušenost s bojem pro­ti nevzh­led­ným pupínkům, akné. Já s tím posled­ní dobou boju­ju dost čas­to a všim­la jsem si, že když jsem nervózní tak si ty pupínky či akné škrábu a znervózňu­jí mě, že je na tváří mám.

Ano, dělám to, že si den­ně čistím pleť ráno i večer a na večer si dám hojivé přípravky jako masky pro­ti akné nebo loiton, které mi to do rána krás­ně zho­jí, né úplně, ale není to takové čer­vené jako přes den. Ale nas­tane den, kdy se musím na něco soustřed­it a nebo se dívám na ser­iál a jak zjistím, že tam mám strup, tak háde­jte co dělám, nooo škrábu to, že a to se bohužel nemá a já to vím moc dobře. Jenže mi to prostě nedá.

Akné, či pupínky vznika­jí z různých důvodů. A to buď máme zrov­na před men­stru­ací nebo máme stres či je to dědičná věc, špat­ná stra­va a jiné. Neříkám, že dodržu­ju úplně vše, ale snažím se. Ale ste­jně, když si sáh­nete na obličej špinavou ruk­ou nebo si odškráb­nete strup špinavou ruk­ou tak se tam dostanou bak­terie, které zač­nou řádit.

Vyt­laču­ju si i hnisavé pupínky ač také vím, že se to nes­mí, ale kdo chce chodit s hnisavým pupínkem mezi lidi. Já tedy nééé. A pak pod pupínkem či akné je váček, který ste­jně musí ven, jinak budou vznikat pořád. Takže tlačím a tlačím, ale tím také nas­tane to, že ten hnis se dostane do okolí obliče­je a do póru a co se nes­tane, vzni­knou další hnisavé pupínky či akné. Doslo­va vždy­cky zuřím, že jsem tak neopa­trná až někdy blbá.

Ale je dobré si to net­lačit, pro­tože si tělo s váčkem poradí samo a vypudí jej. Raději nechat být nebo navštívit kos­metičku, která v tom tlačení je mno­hem šetrnější než my sami.

Takže to zase pak hojím, až se  to zaho­jí tak vznika­jí jizvy, které také se snažím kré­ma­ma a loitonem na noc s obsa­hem AHA-kyselin mazat, který to zmírni. Časem ty jizvičky zmizí, ale je to běh na dlouhou trať. Mám zkušenost, že kolem třetího měsíce ty jizvičky poma­lu mizí.

Pleť se obnovu­je každých 28 dní, takže na první výsled­ky se čeká někdy až tolik dní. Pleť se neumí obnovit dříve. Není to stroj, který by se uměl obnovit hned. Chce prostě čas a ten ji musíme prostě dopřát.

Také to masku­ju i různý­mi CC krémy na mast­nou pleť s obsa­hem tea tree a pod to dávám bodový korek­tor na takové pupínky. Tyto přípravky mi také pomáha­jí v boji s těmi­to nešvary.

Pleť je úžas­ný nástroj o který by jsme se měli starat co nejvíce, hlavně s důvo­du, že to samy chceme a cítíme, ale také pro­to, že chceme být stále krásné.

Pupínky byly jsou a budou, ale můžeme jim nějak­ou měrou předcházet.

Jsme dvě kamarádky, které baví naslouchat si, pečovat o sebe a rozmazlovat se. Náš příběh si můžete přečíst zde>>
Komentáře