KOSMETIČKA ‑LENKA TOLAROVÁ

KOSMETIKA SRDCEM- LIBEREC

 

Lenka Tolarová

Pár vět o mě.

Vítám vás na mých stránkách kosmetikasrdcem.cz.

Pracu­ji jako zdravot­ní ses­tra, ale mým koníčkem je i kos­meti­ka a zábavu jsem propo­ji­la s pro­jek­tem kosmetikasrdcem.cz. Zde společně s Verčou píšeme pro vás různé zají­mavé články a chys­táme i kurz JAK SPRÁVNĚ PEČOVAT O PLEŤ v jednoduchých krocích, takže se máte na co těšit.

Zatím mě osob­ně můžete navštívit v salónu v Liber­ci, kde se věnu­ji kos­met­ick­ým službám. Pracu­ji s kos­metik­ou Chriss Farell a pro­tože pracu­ji i jako zdravot­ní ses­tra, nejsem k mání každý den.

Na kos­metiku je nejlepší si objed­nat ter­mín pomocí rez­er­vačního sys­té­mu nebo mi můžete nap­sat či zavolat. 

odkaz na rez­er­vační systém :

http://kosmetikasrdcem.reservanto.cz

 

Naše služby

Během kos­met­ick­ého ošetření je Vám věnován vešk­erý čas, kdy během působení peelin­gu a masky se věnu­ji prvkům z reflexní terapie.

Kompletní ošetření za 850,-Kč

kom­plet­ní ošetření pleti( diag­nos­ti­ka pleti, čištění pleti, bar­vení řas a obočí, odstranění nežá­doucího ochlu­pení, úpra­va obočí, změkčení pleti, peel­ing, hloubkové čištění, aplikace séra, masáž, aplikace masky, závěrečný krém)

Akneózní pleť, expresní ošetření za 600,-Kč

hluboké čištění pleti bez masáže Zák­lad­ní ošetření bez masáže.

Depilace

Depilace dle rozsahu služ­by ceny smluvní 

Jak to u nás vypadá?

Těšit se můžete na indi­viduál­ní přístup.

Kon­tak­ty a možnost nás vidět

adresa: Amer­ická 738/2
Liberec- Jeřáb

tele­fon 731000323