Kolagen — Cesta ke Zdraví a Kráse

Milá čtenářko, než se ponoříme do příběhu kola­genu, pojďme si připome­nout, že toto není jen o vyprávění bajek. Hov­oříme o vědě, která se dotýká našich buněk, o pevnos­ti naší pokožky a o tom, jak vypadáme a cítíme se. Kola­gen je jako lep­id­lo, které drží naše tělo pohro­madě, a je zásad­ní pro udržení mladistvého vzh­le­du a dobrého zdraví.

Chci vám pora­dit jak najít ten správný kola­gen pro vás. Jelikož je na trhu tolik nabídek kola­genu, že ani nevíte, který je ten správný. Jako laikové musíte vědět pár věcí. Neb­udu zde nabízet žád­ný konkrét­ní pro­dukt, pro­tože je jich tolik, že by se to sem nevešlo. 🙂

Nejprve ze začátku vám dám infor­ma­ce co to je kola­gen a k čemu je dobrý. Násled­ně vám napíšu jaké tipy kola­genu jsou a který je na co a pak se podíváme na obsah kola­genu obsažený v přípravcích. Kolik by ho mělo být na určité vaše problémy.

Tak jdeme na to, co říkáte?

 

Co je kola­gen a k čemu ho potřebujeme?

Je nejvíce zas­toupe­na bílkov­ina v našem těle. Je to jeden ze zák­lad­ních staveb­ních pilířů kosti, kůže, svalů, šlach a vazů. Také se nachází v nejrůznějších částech těla napřík­lad cévy, rohov­ka, zuby a jiné.

Tím, že stárneme, tak nám kola­gen ubývá. Za následek je to, že kůže ztrácí svou pružnost a vznika­jí vrásky.

 

Typy kola­genu.

Máme různé typy kolagenu. 

Typ I —  posky­tu­je pev­nou struk­tu­ru naší pokožce, kostem, šlachám, chru­pavce, pojivovým tkáním a zubům. Z hlediska kom­pat­i­bil­i­ty s naším organ­is­mem je pro nás nejlepší ten­to typ. ( Kola­gen v našem těle tvoří 90%)

Typ II —  je tvořen z většího množství vol­ných vláken a nachází se v ela­stické chru­pavce, jejímž úkolem je tlu­mení kloubů

Typ III — pod­poru­je struk­tu­ru svalů, orgánů a tepen.

Typ IV —  napomáhá s fil­trací a nachází se v oblastech bazál­ních lamin ( vrst­va na níž sedí buňky epiteliárních, ner­vových a sval­ových tkáních)

 

Jaký typ se hodí na co?

Kola­gen se získává z živočišných zdrojů.

Každý typ kola­genu má však jiné využití.

Napřík­lad v kloub­ních doplňcích stravy najdete převážně vepřový či hov­ězí kola­gen. Je dobrý také na bolestí zad, kloubu, svalů a jiné. Vepřový a hov­ězí kola­gen má širší spek­trum  využití. Ten­to se získává z kůže, šlach, chru­pavek a kostí. Je výhod­nější, pro­tože kromě pokožky působí příznivě také na šlachy a vaziva

Kdež­to kola­gen rybí či mořský, tak ty jsou dobré na zlepšení stavu pleti. Pochází z rybích ploutví, kůže, kostí a šupin. No ta před­sta­va mě děsí upřímně.

 

Všeobec­né využití užívání kolagenu:

 • zpevnění pleti a elim­i­nace vrásek
 • zlepšení stavu vlasů a nehtů
 • redukce celuli­tidy
 • pod­po­ra růs­tu sval­ové hmoty
 • zmírňu­je prob­lémy pohy­bového aparátu
 • reg­u­lu­je hlad­inu glukózy v krvi

 

Kola­gen kla­sický ver­sus hydrolyzovaný

Pokud si chcete koupit kola­gen je dobré vědět jaký kola­gen kupu­jete. Hledáte-li kola­gen pro vás nejlepší co se týče vstře­batel­nos­ti a větší účin­nos­ti tak hydroly­zo­vaný je ten pravý.

 

Kola­gen ve spo­jení s vita­míny a minerály.

Na lep­ší vstře­batel­nost kola­genu mají vliv pouze něk­teré vita­míny a min­erá­ly. Patří mezi ně vita­mín C, vita­mín E, d‑al­fa-tokofer­ol, zinek a Biotin (vita­mín B7) a to nejlépe ve vysoce vstře­batel­né lipo­zomál­ní formě.

 

Miligramy kola­genu v prášku.

Jaké si mám koupit? Jsou různé velikosti. Od 500mg po 11000mg v jed­né dávce. Říká se, že méně mg v prášku je spíš určený na pleť její pružnost a vrásky a vyšší dáv­ka mg je určen na prob­lémy s pohy­bovým aparátem mimo jiné.

Zkusím vám ty miligramy více při­blížit ať se v tom trochu vyznáme. Takže  napřík­lad, když najdete kola­gen, který obsahu­je 3000 mg v jed­né dávce, tak ten­to je převážně určený spíše na pleť, vlasy a nehty. Pokud boju­jete s bolestí kloubu, svalů či jiný­mi útra­pa­mi je lep­ší brát kola­gen od 5000 mg v jed­né dávce.

Ale není řečeno, že kola­gen s menší dávk­ou miligramů neb­ude určen zrov­na na ten či onen problém.

 

V jakých potrav­inách jej můžeme přírod­ně doplnit?

 •  vajíčka
 • batá­ty
 • ryby
 • mořské plody
 • zelen­i­na — špenát, kapus­ta či brokolice.
 • vývar a kostí
 • spir­uli­na — mod­roze­lená řasa
 • cit­rusové plody

 

Pro koho je určen?

 • senioři
 • sportov­ci
 • obézní lidé
 • ženy v menopauze
 • těžce pracu­jící lidé
 • lidé s kloub­ní­mi problémy

 

Jak dlouho ho máte užívat:

Doporuču­je se min­imál­ně 3 měsíce nepřerušovaně.

 

Je to hod­ně infor­ma­cí, ale doufám, že jsem vám výběr správného kola­genu trochu přiblížila.

Jsme dvě kamarádky, které baví naslouchat si, pečovat o sebe a rozmazlovat se. Náš příběh si můžete přečíst zde>>
Komentáře