Články autora

Veru a Lenka

Jsme dvě kamarádky, které baví naslouchat si, pečovat o sebe a rozmazlovat se. Náš příběh si můžete přečíst zde>>
1.10. 2023

Otázky o mezoterapii.

Mezoterapie - revoluční technika obnovy pleti. Pracuje na principu mikroinjekcí přírodních látek - vitamínů, minerálů, aminokyselin. Výsledek? Regenerace pokožky, zlepšení pružnosti, zjemnění vrásek, hluboká hydratace. Komu je určena? Ženám, které chtějí oživit pleť, všem typům pleti a věkovým skupinám. Bolestivá? Nepohodlí během aplikace je redukováno topickou anestezií. Kolik ošetření je potřeba? Průměrně 3 až 6 sezení v intervalu 2 až 3 týdny. Vedlejší účinky? Otoky, modřiny nebo zarudnutí, které ustoupí do 24 až 48 hodin. Kdy uvidím výsledky? Již po prvních sezeních, pro optimální výsledky je potřeba několik sezení. Jak dlouho výsledky vydrží? Až šest měsíců nebo déle, doporučuji podzimní kůru jednou za rok pro udržení výsledků. Další služby pro oživení pleti? Chemické peelingy, lyftingové masáže, individuální režim ošetření. Jde o bezpečný postup. Všechna ošetření jsou prováděna sterilními pomůckami na jedno použití, dodržujeme bezpečnostní protokoly. Rozdíl mezi mezoterapií a botoxem? Botox relaxuje svaly a redukuje vrásky, mezoterapie hydratuje a posiluje pleť.

26.2. 2023

Lepená krása

Anti-aging bezbolest­ně, lac­ině, doma a s dobrý­mi výsled­ky? Tím je tzv. TEJPING. Co chtít víc? Stár­nutí je přirozenou součástí živ­ota a vrásky jsou jed­ním z jeho viditel­ných příz­naků. Naše pokož­ka je vel­mi jem­ná, snad­no ji poškozu­je prostředí, ve kterém se pohy­bu­jeme, náš živ­ot­ní styl, a dokonce i jíd­lo a pití, které tělu posíláme. Stárnutí nezmizí, ale zastaví se Další­mi fak­to­ry, které přis­pí­va­jí...

12.2. 2023

Toner není jen do kopírky

Co to vůbec je? A jak se používá?

11.2. 2023

Řídíme se reklamou, aniž si to uvědomujeme

Před pár lety udělala Česká republika průzkum o chování spotřebitelek v oblasti kosmetických výrobků.

10.2. 2023

Kosmetika musí být v první řadě bezpečná

Exis­tence každé značky sto­jí a padá na důvěře zákazní­ka. Výrob­ci se muse­jí snažit vyrábět v co nejvyšší kval­itě za nejnižší možné ceny a také nově pří­chozí zájem­ce přesvědčit o své vyjimečnosti. Zprá­va o bezpečnos­ti — rešerše Pod­nikat legál­ně zna­mená přede­vším spolupra­co­v­at s úřady a najít odborní­ka na far­ma­cii, který bude u každého nového pro­duk­tu zkoumat, zda jsou všech­ny ingre­di­ence bezpečné a jestli při jejich kom­bi­nování nemůže dojít...

10.2. 2023

Všechno je chemie

  Slýcháváme a čteme, že přírod­ní je neškod­né a chemické je škodlivé. Ráda bych se na toto téma rozep­sala a dala vám jas­né info co a jak. Ve skutečnos­ti je chemie pod­sta­tou výro­by každé kos­metiky, i té nejvíc přírod­ní a bio. Tech­nicky vza­to, i obyče­jný odvar z kopřiv, kterým si přeli­jeme vlasy, je výsled­kem chemick­ého pro­ce­su, při němž doš­lo k přeměně látky. Vzdát se úplně...

20.11. 2022

5 tipů podle čeho vybrat kosmetický balíček?

Vánoce nám kle­pou na dveře a jeden z oblíbených dárků, které jsem dostá­vala byl kos­met­ický balíček. Bohužel něk­terý z balíčků ve finále neudělali radost, ale spíše starost, pro­tože ačko­liv byli vybrány z určité lásky, tak zrov­na pro mě úplně vhod­né nebyli a čas­to končili, jako čis­tiče bot. Podle čeho vybrat kos­met­ický dárek? 1.JAKÝ TYP PLETI OBDAROVANÝ MÁ? Je to důležité, pro­tože špat­ně zvolená...

28.10. 2022

Neprošvihni čas na řešení pigmentace!

Podz­im — ideál­ní doba k řešení naší pig­men­tace a použití chemick­ého peelin­gu a séra. Kdy na řešení máme omezenou dobu jen do jara. Co je vhod­né použít? Něk­teré z Vás si s cest dove­zli i krémy na pig­mentaci s obsa­hem HYDROCHINONU, je to lát­ka, která skutečně krás­ně zabírá na pig­ment, ale pozor je taky dost dráž­di­vá a není úplně šetrná. V ČŘ je zakázaná, pro­tože způ­sobu­je rakov­inu. Kdy...

3.4. 2022

6 nejčastějších chyb v péči o pleť

Rad a tipů jak by jsme se měli o svou pleť správně starat je spous­ta. Najdete si to všude na inter­ne­tu. Já vám chci při­blížit ty nejzásad­nější z nich na které nes­míme zapomínat. Jdeme na to děvčata 🙂   Nepoužíváte krém s SPF ochranou Ten­to bod se zmiňu­je vel­mi čas­to, ale holky vy na něj zapomínáte. Ať je zima nebo léto musíme svou pleť...

2.4. 2022

Kolagen — Cesta ke Zdraví a Kráse

Milá čtenářko, než se ponoříme do příběhu kola­genu, pojďme si připome­nout, že toto není jen o vyprávění bajek. Hov­oříme o vědě, která se dotýká našich buněk, o pevnos­ti naší pokožky a o tom, jak vypadáme a cítíme se. Kola­gen je jako lep­id­lo, které drží naše tělo pohro­madě, a je zásad­ní pro udržení mladistvého vzh­le­du a dobrého zdraví. Chci vám pora­dit jak najít ten...